Mustafa KARAOGLU

Karanlığı aydınlatmaktan korkma, elindeki ışığın yeter…

Blackberry Kısayolları

Okunma Sayısı: 171

Temel Kısayollar

• İmleci hareket ettirmek, topu yuvarlayın veya trackpad üzerinde elinizi oynatın.
• Bir ekrandan çıkmak için ya da bir tarayıcıda bir önceki sayfaya dönmek için, Escape tuşuna basın.
• Bir liste ya da menu öğesine geçmek için, öğenin ilk harfini yazın.
• Bir onay kutusunu temizlemek için, Space tuşuna basın.
• Bir alandaki uygulanabilir değerleri görmek için, Alt tuşuna basın.
• Uygulamalar arasında geçiş yapmak için, Alt tuşunu basılı tutun ve Escape tuşuna basın. Alt tuşunu
basılı tutmaya devam edin ve bir uygulama seçin. Alt tuşunu bırakın.
alternatif olarak Blackberry tuşuna basılı tutun gelen pencereden istediğiniz uygulamayı seçin.
• Ana ekrana dönmek için, Arama sonlandırma tuşuna basın.
• Seçilmiş bir öğeyi silmek için, Backspace/Delete tuşuna basın.
• Bir tema ya da bildiri profiline geri dönmek için, bir tema ya da bildiri profilini seçin, daha sonra
Space tuşuna basın.

Telefon Kısayolları

• Bir telefon çağrısını yanıtlamak için Arama tuşuna basın.
• İrtibat listesini /Adres defterini görmek için Arama tuşunu basılı tutun.
• Bir telefon numarası yazarken artı işareti (+) eklemek için, 0 tuşuna basılı tutun.
• Bir telefon numarasına eklenti eklemek için, Alt tuşuna ve X tuşuna basın, daha sonra ek numarayıı
yazın.
• Bir tuşa bir hızlı arama numarası atamak için, Ana ekrandan ya da Telefon uygulamasından, atamak
istediğiniz tuşu basılı tutun. Telefon numarasını yazın.
• Bir görüşme sırasında hoparlöru açmak için, Hoparlör tuşuna “$” basın. Hoparlörü kapatmak içinde yine Hoparlör tuşuna “$” basın.
• Sesli postalarınızı kontrol etmek ve telesekreter servisene ulaşmak için, 1′e basılı tutun.
• Telefon numarası alanına bir harf yazmak için, Alt tuşuna ve harfe basın.
• Telefon ekranının en tepesine gitmek için, Space tuşuna basın.

Mesaj Kısayolları

• Bir mesajı yanıtlamak için, R’ye basın.
• Tümünü yanıtlamak için, L’ye basın.
• Bir mesajı iletmek için, F’ye basın.
• Seçili bir eposta mesajını dosyalamak için, I’ya basın.
• Bir kontağın ve bir mesajdaki eposta adresini görmek için, kontağı seçin. Q’ya basın. Görüntü adını
tekrar görmek için, Q’ya basın.

• Seçili bir mesajı açmak için, Enter tuşuna basın.
• Mesaj listesinden bir mesaj olusturmak için, C’ye basın.
• Bir mesajı açılmış ya da açılmamış olarak işaretlemek için, Alt tuşuna ve U’ya basın.
• Alınan mesajları görmek için, Alt tuşuna ve I’ya basın.
• Gönderilen klasörünü görmek için, Alt tuşuna ve O’ya basın.
• Sesli posta mesajlarını görmek için, Alt tuşuna ve V’ye basın.
• Kısa Mesaj Servisi (SMS) metin mesajlarını görmek için, Alt tuşuna ve S’ye basın.
• Arama günlüğünü görmek için, Alt tuşuna ve P’ye basın.
• Tüm mesajlarınızı tekrar görmek için, Escape tuşuna basın.

• Ekranın en tepesine gitmek için, Shift tuşuna ve Space tuşuna basın.
• Ekranın en aşağısına gitmek için, Space tuşuna basın.
• Mesaj listesinin en tepesine gitmek için, T’ye basın.
• Mesaj listesinin en aşağısına gitmek için, B’ye basın.
• Bir sonraki tarihe gitmek için, N’ye basın.
• Bir önceki tarihe gitmek için, P’ye basın.
• Bir sonraki açılmamış öğeye gitmek için, U’ya basın.
• Bir sonraki ilgili mesaja gitmek için, J’ye basın.
• Bir önceki ilgili mesaja gitmek için, K’ye basın.

Yazma Kısayolları

• Bir nokta eklemek için, Space tuşuna iki defa basın. Bir sonraki harf büyük olarak yazılır.
• Bir harfi büyük olarak yazmak için, harf tuşunu büyük harf görünene dek basılı tutun.
• Bir tuş üzerindeki alternatif karakteri yazmak için, Alt tuşuna ve karakter tuşuna basın.
• Vurgulu ya da özel bir karakteri yazmak için, harf tuşunu basılı tutun ve topu sola ya da sağa
yuvarlayın. Örneğin, ü yazmak için, U’yu basılı tutun ve topu ü görünene kadar sola doğru yuvarlayın.
Vurgulu ya da özel karakter göründüğünde harf tuşunu bırakın.
• Numara alanında bir numara yazmak için, bir numara tuşuna basın. Alt tuşuna basmanız gerekmez.
• Şifre alanında bir numara yazmak için, Alt tuşunu basılı tutun ve numara tuşuna basın.
• Numara yazma moduna geçmek için, Alt tuşuna ve Shift tuşuna basın.
• Büyük harf moduna geçmek için, Alt tuşuna ve Sağ Shift tuşuna basın.
• Numara yazma modundan çıkmak için, Shift tuşuna basın.
• Giriş dillerini yazmayı değiştirmek için, Dil ekranında, Giriş Dilini Kullan Kısayolu alanının Evet’e
ayarlı olduğunu doğrulayın. Alt tuşunu basılı tutun ve Enter tuşuna basın. Alt tuşunu basılı tutmaya
devam edin ve bir dil seçin. Alt tuşunu bırakın.

Sembol eklemek için

• Bir eposta adresi alanında bir at işareti (@) ya da bir nokta (.) yazmak için, Space tuşuna basın.
• Bir sembol yazmak için, Sembol tuşuna basın. Sembolün altında görünen harfi yazın.

Metin ile çalışırken

• Metinin bir satırını seçmek için, Shift tuşuna basın ve topu veya trackpad’i yuvarlayın.
• Metini karakter karakter seçmek için, Shift tuşunu basılı tutun ve topu veya trackpad’i sola ya da sağa yuvarlayın.
• Bir metin seçimini iptal etmek için, Escape tuşuna basın.
• Yazarken seçili metni kesmek için, Shift tuşuna ve Backspace/Delete tuşuna basın.
• Yazarken seçili metni kopyalamak için, Alt tuşuna basın ve topa veya trackpad’e nasın.
• Yazarken seçili metni yapıştırmak için, Shift tuşuna basın ve topa veya trackpad’a basın.

Arama Kısayolları

• İrtibatlar listesinde bir kontağın aramasını yapmak için, kontak adını yazın.
• Bir mesajda ya da kayıtta metin aramak için, S’ye basın.
• Bir eklenti ya da web sayfasında metin aramak için, F’ye basın.
• Bir sunum eklentisinde metin aramak için, sunumu metin görünümünde ya da metinde ve slayt görünümünde görüntülediğinizi doğrulayın. F’ye basın.
• Bir eklentiyi kapatıp ve tekrar açtıktan sonra son imleç pozisyonuna gitmek için, G’ye basın.

Excel dökümanları üzerinde

• Belirli bir hücreye gitmek için, G’ye basın.
• Bir hücrenin içeriğini görmek için, Space tuşuna basın.
• Çalışma sayfalarında geçiş yapmak için, V’ye basın. Bir çalışma sayfası seçin. Enter tuşuna basın.
• Gizli sütun ya da satırları görmek için, H’ye basın. Satır ya da sütunları tekrar gizlemek için, H’ye basın.

Sunum dosyaları üzerinde

• Sunum görümlerinde geçiş yapmak için, M’ye basın.
• Bir sonraki slayta gitmek için, N’ye basın.
• Bir önceki slayta gitmek için, P’ye basın.
• Bir sunumu kapatıp ve tekrar açtıktan sonra son imleç pozisyonuna gitmek için, sunumu metin
görünümünde ya da metinde ve slayt görünümünde görüntülediğinizi doğrulayın. G’ye basın.

Tarayıcı Kısayolları

• Adres çubuğunda bir nokta (.) eklemek için, Space tuşuna basın veya Alt tuşu ve M tuşuna basın.
• Adres çubuğunda kesme işareti (/) eklemek için, Shift tuşuna ve Space tuşuna basın veye Alt tuşu ve G tuşuna basın.
• Tarayıcı seçeneklerini açmak için, tarayıcıda, O’ya basın.
• Bir web sayfasını yüklemeyi durdurmak için, Escape tuşuna basın.
• Tarayıcıyı gizlemek için, D’ye basın (OS5 için)
• Tarayıcıyı kapatmak için, Escape tuşunu basılı tutun.

Web sayfasında

• Belirli bir web sayfasına gitmek için, G’ye basın.
• Ana sayfaya dönmek için, H’ye basın.
• Yer imi listesini açmak için, K’ye basın.
• Bir yer imi eklemek için, A’ya basın.
• Daha önce ziyaret ettiğiniz web sayfalarının listesini görmek için, I’ya basın.
• Bir web sayfasını yenilemek için, R’ye basın.
• Bir linkin adresini görmek için, linki seçin. L’ye basın.
• Bir web sayfasının adresini görmek için, P’ye basın.
• Bir web sayfasını bir mesaj listesine kaydetmek için, S’ye basın.
• Seçili bir linke gitmek için, Enter tuşuna basın.
• Banner’I gizlemek için, U’ya basın.
• Banner’I tekrar görüntülemek için, U’ya basın.
• Bir web sayfasının küçük resim versiyonunu görmek için, X’e basın. Normal görünüme dönmek için,
herhangi bir tuşa basın.
• Bir ekranda ileri gitmek için, Shift tuşuna ve Space tuşuna basın.
• Bir önceki ekrana gitmek için, Space tuşuna basın.
• Bir web sayfasının en tepesine gitmek için, T’ye basın.
• Bir web sayfasının en altına gitmek için, B’ye basın.

Ortam Kısayolları

• Bir video ya da şarkıyı duraklatmak için, Mute tuşuna basın, tekrar oynatmak için, Mute tuşuna basın.
• Bir resmi çevirmek için, R’ye basın.
• Bir resmi yakınlaştırmak için, I’ya basın.
• Bir resmi uzalaştırmak için, O’ya basın.
• Orjinal resim boyutuna gelmek için, W’ye basın.

Haritalar Kısayolları

• Bir haritayı yakınlaştırmak için, I’ya basın.
• Bir haritayı uzaklaştırmak için, O’ya basın.
• Bir haritanın en tepesindeki durum bilgisini görmek için, U’ya basın. Bir haritanın en tepesindeki
durum bilgisini gizlemek için, U’ya tekrar basın.
• Görünümlerde geçiş yapmak için, Space tuşuna basın.

Takvim Kısayolları

Gün görünümünde kısayollara izin vermek için, Takvim seçeneklerinde, Hızlı Giriş alanını Hayır’a ayarlayın.
• Bir randevu girmek için, C’ye basın.
• Ajanda görünümüne geçmek için, A’ya basın.
• Gün görünümüne geçmek için, D’ye basın.
• Hafta görünümüne geçmek için, W’ye basın.
• Ay görünümüne geçmek için, M’ye basın.
• Bir sonraki gün, hafta, ya da aya gitmek için, Space tuşuna basın.
• Bir önceki gün, hafta, ya da aya gitmek için, Shift tuşuna ve Space tuşuna basın.
• Güncel tarihe gitmek için, T’ye basın.
• Belirli bir tarihe gitmek için, G’ye basın.

Kaynak:http://www.blackberryforums.com/rim-software/19-blackberry-tips-tricks.html

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Copy this password:

* Type or paste password here:

5,308 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress